Door het vastleggen van de diverse risicoscenario’s in SHEQOffice en het opvolgen van correctieve- en preventieve acties (periodieke planning) kunnen risico’s beter beheerst worden. Door regelmatig te toetsen of de uitgangspunten (originele risicoscenario’s) nog up to date zijn, is de PDCA cirkel (Plan – Do – Check – Act) compleet.

Functionaliteit

Vastleggen risicoscenario's SHEQffice

Via gebruikers specifieke meldingsinvoerschermen wordt het eenvoudig voor elke melder om een melding in te voeren. Samen met de verantwoordelijke SHEQ medewerker kan vervolgens de informatie op een speciaal daarvoor (door uzelf of door ons) ontwikkeld formulier elektronisch geregistreerd worden en de opvolging en/of afhandeling bewaakt worden. Op deze wijze kunnen logische en gestructureerde dossiers opgebouwd worden.

De gewenste (her)opleiding en training van medewerkers kunnen via de planningsfunctionaliteit bewaakt worden.De uitgifte en inname van persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen op eenvoudige wijze geregistreerd en gevolgd worden. Ook de in een bedrijf aanwezige arbeidsmiddelen kunnen in SHEQOffice op een eenvoudige wijze geregistreerd worden. Regelmatige keuringen en inspecties conform de gestelde eisen kunnen gemakkelijk gepland en bewaakt worden.

Met behulp van de reeds in SHEQOffice aanwezige formulieren of door zelf een formulier te ontwerpen kunnen gemakkelijk inspecties en keuringen worden uitgevoerd en geregistreerd. Juist deze (historische) vastlegging vergemakkelijkt periodieke inspecties aanzienlijk.

Alerting/Borging

Met behulp van de Alerter functionaliteit worden medewerkers via de mail geattendeerd op acties en automatisch voorzien van rapportages. Hierdoor is de borging van de te nemen en/of te bewaken acties verzekerd.

Documentenbeheer

Doordat allerlei bestanden zoals foto’s, tekeningen, Word documenten, Excel bestanden, PDF bestanden e.d. overal aan te koppelen zijn (denk aan: objecten, meldingen, werkorders, formulieren, leveranciers) wordt documentenbeheer eenvoudig, gestructureerd en overzichtelijk.

Audits

Met het vastleggen van de gezamenlijke informatie in dossiers waarbij alle meldingsgegevens, werkorderinformatie, betrokkenen, status e.d. gestructureerd en logisch samenkomen is de informatie optimaal voor handen.

SHEQOffice is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Andere talen zijn uiteraard mogelijk.

Heeft u interesse in onze software, of wilt u meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen.

Neem contact op